#CestmirDoSenatu

Senát nemá být místem odpočinku, ale aktivní práce pro lidi.

Aktuálně

Kdo jsem

Narodil jsem se 1. prosince 1952 v Olomouci. Naše rodina žije v Olomouci již několik generací. Můj dědeček Ota Neoral, byl úspěšným podnikatelem, sokolem a především olomouckým patriotem. Sponzoroval vybudování Sokolovny a české školy na Nových Sadech.

Moje maminka byla ředitelkou LŠU, otec byl přednostou katedry soudního lékařství a medicínského práva. Nebylo tedy divu, že jsem si jako obor studia na vysoké škole vybral po jeho vzoru medicínu.

Od roku 1987 je můj profesní život svázán s Fakultní nemocnicí v Olomouci, I. chirurgickou klinikou, které jsem byl v roce 2005 jmenován přednostou. V následujících letech jsem postupně získal atestace z plicní chirurgie, gastroenterologie a onkochirugie, které jsem se věnoval i  v  rámci své vědecké činnosti. Několik let jsem byl náměstkem pro lékařskou péči olomoucké fakultní nemocnice a při odvolání ředitele jsem byl po dvě půlroční období jejím ředitelem.

Své zkušenosti se snažím předávat studentům medicíny jako pedagog na lékařských fakultách v Olomouci a  Ostravě.

Více jak 35 roků jsem byl lékař Horské služby Jeseníky, od žákovského věku člen Sokola a posledních dvacet roků jsem členem Rotary klubu Olomouc. Mnoho let zastávám různé pozice jako člen profesních a řady odborných lékařských společností.

Celý život jsem nadšený vodák, mám rád kulturu, kvalitní gastronomii a vážím si tradičních předností našeho regionu.

S manželkou jsme vychovali dvě děti a jsem hrdým dědečkem dvou vnuček a dvou vnuků.

Moje priority

Mezi oblasti mého zájmu a priority případného působení v Senátu patří logicky na prvním místě využití potenciálu medicíny a dostupnost lékařské péče.

Je potřeba hledat a najít systémové řešení nedostatku praktických lékařů, stomatologů a dalších specialistů, a to zejména na venkově.

Rád by pokračoval v diskuzi nad rozpočtovým určením daní tak, aby na nastavený systém nedoplácela města velikosti Olomouce a v budoucnu nedošlo ke snížení objemu finančních prostředků obcí.

Dalším významným tématem je pro mě sociální oblast. Z široké škály je to péče o seniory, především podpora výstavby a zpřístupnění zařízení poskytující paliativní péči.

Sociální sítě

zadavatel: ODS / zpracovatel: ODS

Občanská demokratická strana
Truhlářská 1106/9
11000 Praha
IČ: 16192656
DIČ: CZ16192656